”Framtidens Företag är en katalysator som hjälper drivna entreprenörer mot en lyckad karriär.”
– Linnea Åsbring, Let Us

Inkubatorn för nytänkande tjänsteföretag

Framtidens Företag utvecklar startups och tillväxtföretag. Vi ger företagen struktur, affärsutveckling och möjligheten att sitta i en miljö tillsammans med andra företagare i samma situation.

Vad gör en inkubator?
“Business incubation is a dynamic process of business enterprise development.
Incubators nurture young firms, helping them to survive and grow during the start-up period when they are most vulnerable. Incubators provide hands-on management assistance, access to finance. The offer entrepreneurial firms shared office services, access to equipment, flexible leases- all under one roof” (NIBA, National Business Incubation Association)
 
Vi har skapat en kreativ miljö för er som vill sitta tillsammans med andra företagare. Vi stöttar och utvecklar er med hjälp av varandra, externa coacher, workshops och föreläsningar. 

Framtidens Företag ger dig stöd, engagemang och erfarenhet så att du kan bli ett tillväxtbolag.

Våra bolag är:

  • 80% av våra bolag är livskraftiga efter tre år, 
  • Våra bolag har uppmärksammats på listor som 33-listan, Red Herring och Big29
  • Vi utsågs 2015 till att vara en av Sveriges hetaste startup-miljöer av Veckans affärer. 
  • 107 bolag har genomgått vår process sedan 2005 (inkubatorn startade 1999)
  • Vi utvärderade 115 affärsidéer under 2015 varav majoriteten kom från näringslivet
  • Under året samarbetade vi med 13 externa coacher med erfarenhet och kompetens inom företagsförvärv, PR-arbete, styrelsekompetens, exportförsäljning osvMejla så får du veta mer